Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A CompanyWall kft a www.companywall.hu weboldal tulajdonosa, amely kizárólag az EU "Az Európai Parlament és a Tanács 2018. november 14-i (EU) 2018/1807 számú rendelete a nem személyes adatok szabad áramlásáról az Európai Unióban" rendelet szerint nyilvános közzététel tárgyát képező üzleti adatok közzétételével foglalkozik.

Ez a rendelet lehetővé teszi a nem üzleti adatok szabad áramlását az EU összes országában az üzleti átláthatóság és biztonság érdekében.

A CompanyWall kft. tiszteletben tartja a személyes adatokat. Ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gondoskodunk felhasználóink személyes adatairól, valamint az üzleti szereplők adatainak gyűjtésének és feldolgozásának módjairól ezen a weboldalon.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megtudja, hogyan gyűjtjük, védjük, vagy bármilyen más módon kezeljük a vállalkozását / vállalkozását érintő adatokat.

A Magyarországi Üzleti Adatvédelmi Törvénynek megfelelően regisztráltuk a kezelt vállalkozások adatait az Üzleti Adatvédelmi Rendszerben, amelyet a Közhírlevél és Üzleti Adatvédelmi Biztos vezet.

Adatkezelő: COMPANYWALL kft. , 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A COMPANYWALL kft. az Üzleti Adatvédelmi Tisztviselőt is kijelölte: Klemen Kljun. Minden olyan kérdés esetén, amelyek az üzleti adatainak kezelésével és az adatvédelmi rendelet által előírt jogok gyakorlásával kapcsolatosak, forduljon az Üzleti Adatvédelmi Tisztviselőhöz a következő módon:

írásban a következő címre: CompanyWall Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Sárga lph 2 em., az Adatvédelmi Tisztviselőnek

e-mailben a következő címre: GDPR@COMPANYWALL.HU.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜZLETI ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A CompanyWall kft. tájékoztatja valamennyi üzleti partnerét és szolgáltatásaink felhasználóját az üzleti adatok kezelésének és felhasználásának módjáról és céljáról, valamint azokról a jogokról, amelyek az érintett üzleti személyekre vonatkoznak, a rendelettel összhangban.

Az üzleti adatait addig fogjuk kezelni és tárolni, amíg szükség van rá, vagyis a jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek alapján (közreadás tárgyát képező üzleti adatok).

 

Személyes adatok védelme

FEKHASZNÁLT ADATOK

A COMPANYWALL Kft, mint adatkezelő, az alábbi üzleti adatokat gyűjti, beleértve, de nem kizárólag:

 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő tulajdonosának neve
 • Az üzlet / vállalkozás székhelye
 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő adószáma
 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő cégjegyzékszáma
 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő üzleti bankszámlájának száma
 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő e-mail címe
 • Az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő telefonszáma

A COMPANYWALL kft. különböző interakciós formái során olyan adatokat is gyűjthet, amelyek nem tartoznak az üzleti adatok csoportjába, de nem korlátozódnak a következőkre:

 • Az internethez való kapcsolódáshoz használt eszköz adatai
 • Az általuk használt internetböngésző típusa és verziója

 

Adatvédelem

JOGI ALAPOK AZ ÜZLETI ADATOK KEZELÉSÉHEZ

A COMPANYWALL kft, mint adatkezelő az üzleti adatok kezelését az alábbi jogi alapok egyikére alapozza:

1. Az Európai Unió "Az Európai Parlament és a Tanács 2018. november 14-i (EU) 2018/1807 számú rendelete a nem személyes adatok szabad áramlásáról az Európai Unióban" rendeletére

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

3. A  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

4. A vállalkozás átláthatóságának nyilvános érdeke Magyarországon

 

Az üzleti adatok kezelése tilos, ha:

- nincs jogerős beleegyezés vagy az adatkezelés jogosítvány nélkül történik,

- más cél érdekében történik, mint amire meghatározták, függetlenül attól, hogy az érintett beleegyezésen vagy jogosítványon alapul-e az adatkezelés, kivéve, ha az emberi segítségnyújtás céljára történik,

- az adatkezelés célja nem világos, vagy ha megváltozott, engedélyezetlen vagy már elérte a célját,

- az érintett személy azonosítható vagy azonosítható marad az adatkezelés céljának elérése után,

- az adatkezelés módja tilos,

- az adatkezelés céljára nézve az adat felesleges vagy alkalmatlan,

- az adatkezelés céljára nézve az adatok mennyisége vagy típusa aránytalan,

- az adat hamis vagy hiányos, vagy nem hiteles forrásból származik, vagy elavult.

 

A COMPANYWALL kft weboldalának használati módjai

A COMPANYWALL kft az üzleti adatokat az alábbi célokra használja:

- Szolgáltatások nyújtása a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően; a COMPANYWALL kft internetes oldalának felhasználóinak nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében;

- Marketing- és értékesítési tevékenységek;

- Jogi kötelezettségek teljesítése az adatszolgáltatás és feldolgozás terén;

- Üzleti adatok közzététele a www.companywall.hu weboldalon.

AZ ÜZLETI ADATOKAT AZ ALÁBBI MÓDON GYŰJTJÜK:

- közvetlenül a vállalkozástól;

- közvetve - közreadott forrásokból, például közérthető telefonkönyvi adatokból, jogi személyek hivatalos weboldalairól, az állami Igazságügyi Minisztérium ügynökségtől származó adatokból, a kereskedelmi bíróságtól, az üzleti nyilvántartástól, a közhasznú egyesületek nyilvános nyilvántartásától, politikai pártoktól, közintézmények nyilvános nyilvántartásától, az üzleti szereplők társadalmi média profiljaiból.

 

 

Adatvédelem

A COMPANYWALL kft biztosítja a felhasználók jogainak érvényesítését a következőkkel kapcsolatban:

- Információhoz való hozzáférés;

- Adatkezelésre való panasz benyújtása;

- Adatkezelés korlátozása;

- Adatok átvitele;

- Adatok javítása;

- Az ön jogai – átláthatóság

A Companywall kft. átlátható a kezelt üzleti személyek számára. Kötelezettségeinek megfelelően nyitott és elérhető a kommunikációra, valamint információk nyújtására törekszik az adatkezelési tevékenységekről, összefoglalt, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, tiszta és egyszerű nyelven.

Ha az üzleti adatok nem közvetlenül kerülnek ki a kezelt üzleti személy nyilvános forrásaiból, a Companywall kft. nem köteles információt nyújtani az alábbi helyzetekben:

  • Ha az ilyen információ nyújtása lehetetlen vagy aránytalan idő- és erőforrást igényel, feltéve, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett az érintett személyek jogainak és szabadságainak, valamint az érintett személyek jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve a nyilvános közzétételt is.
  • Ha a vállalkozási adatok szerzése vagy nyilvánosságra hozatala az EU vagy az EU tagállamának törvénye által kifejezetten előírt, és megfelelő intézkedésekkel biztosítja az érintett vállalkozói jogos érdekek védelmét.

Jog a tájékoztatáshoz

Az adatokkal kapcsolatosan a vállalkozási személy jogosult információkat kérni a Companywall kft-től, beleértve adatai kezelését, azok megtekintését és azokra vonatkozó információkat, amikor az adatokat közvetlenül vagy közvetve gyűjtik a vállalkozási személyre vonatkozó forrásokból.

A Companywall kft. az EU rendelet (EU 2018/1807) szerint, amely lehetővé teszi az információáramlást az EU területén, az üzleti személyek adatait egy olyan helyen tárolja, amely védett és korlátozott hozzáféréssel rendelkezik.

Az információhoz való hozzáférés kizárólag a vállalkozási adatok védelmi tisztviselője számára engedélyezett.

A Companywall kft.-t kötelezik arra, hogy azoknak a vállalkozási személyeknek, akikre az adatok vonatkoznak, kikérésükre másolatot adjon ki azokról az adatokról. Amikor ez a kérelem elektronikus formában érkezik, az információt a szokásos elektronikus formátumban szolgáltatják. Emellett, ahol lehetséges, a Companywall kft. lehetővé teszi a vállalkozások számára, amelyekre az adatok vonatkoznak, hogy távolról hozzáférjenek egy biztonságos rendszerhez, amely lehetővé teszi a közvetlen hozzáférést az adatokhoz.

 

 

Személyes adat

HELYESBÍTÉS JOGA

Az az üzleti személy, akire az adatok vonatkoznak, jogosult kérni adatai helyesbítését, ha azok pontatlanok. Ez a jogosultság magában foglalja azt is, hogy az üzleti személy jogosult kiegészíteni a hiányos adatokat egy kiegészítő nyilatkozattal.

Visszakérés joga

Az az üzleti személy, akire az adatok vonatkoznak, nem jogosult arra, hogy a Companywall kft.-től visszakérje azokat az üzleti adatokat, amelyeket valamely nyilvános nyilvántartásnak továbbított, kivéve ha:

 • azok pontatlanok,
 • azok hiányosak.

A nyilvános érdeket szolgáló adatok továbbításához, amelyek elérhetők a nyilvános nyilvántartásokban, és az említett törvények alá tartoznak (EU 2018/1807, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)) , a COMPANYWALL kft.-nek nem szükséges az üzleti személy hozzájárulása.

Törléshez való jog

A "törlés joga" lehetővé teszi számukra, hogy kérjék a nem nyilvános adatok törlését, ha azok a weboldalon találhatók, és nem tartoznak a fent említett törvények hatálya alá.

Törlés korlátai

A "törlés joga" nem korlátlan. Minden kérelem különleges elemzés alá esik. A CompanyWall kft. és az adatvédelmi tisztviselő kötelessége megállapítani, hogy az ilyen kérelmek jogosak-e.

 

 

Egyéb rendelkezések

HOL DOLGOZZA FEL A COMPANYWALL kft. AZ ÜZLETI ADATOKAT

Az üzleti személyek adatait biztonságos szervereken, védett helyen tárolják, hardveres tűzfalakkal és csak az adatvédelmi tisztviselő által felhatalmazott személyek számára hozzáférhetővé teszik.

MIKOR ÉS MIKOR ADJA TOVÁBB A COMPANYWALL kft. AZ ÜZLETI ADATOKAT HARMADIK FELEKNEK

A CompanyWall kft. kizárólag üzleti információkat és közérdekű információkat ad át harmadik feleknek, például pénzügyi adatokat, üzleti személy címét, bankszámla információkat (csak üzleti személyek bankszámlájáról), az üzlet / vállalkozás / üzleti szereplő adószámát, az azonosítószámát és hasonló üzleti információkat, de kizárólag azokat az adatokat, amelyek a Közérdekű Információhoz Való Hozzáférésről szóló törvény hatálya alá tartoznak (EU 2018/1807, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)).